Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane teleadresowe, informacje ogólne

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MUROWIE
ul.Wolności 22
NIP: 991-049-42-74
tel.(077) 4214-046
e-mail: 

e-mail: 
strona:  www.biblioteka.murow.pl

Facebook.com/BibliotekaMurow

Dyrektor: mgr Halina Lubacz
Młodszy bibliotekarz: Katarzyna Loch

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:  10:00 - 17:00
Wtorek:            9:00 - 16:00

Środa:             10:00 - 17:00

Czwartek:          9:00 - 16:00

Piątek:              8:00 - 15:00

W godzinach otwarcia biblioteki w Murowie jest również czynne Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach.

Numer konta:  35 8897 0004 2001 0001 3101 0001

NIP: 9910494274

REGON: 530582983

 

FILIA BIBLIOTECZNA  W ZAGWIŹDZIU
ul. Lipowa 11
tel.(077) 4214-504
e-mail: 
strona:  www.biblioteka.murow.pl

Starszy bibliotekarz: Agnieszka Jasińska

Godziny otwarcia:

poniedziałek  11:00  -   17:00
wtorek           10:00  -   16:00
środa              11:00  -  17:00
czwartek         10:00  -  16:00
piątek               9:00  -  15:00


FILIA BIBLIOTECZNA W STARYCH BUDKOWICACH
ul.Ogrodowa 3
tel.(077) 4210-445
e-mail: 
strona:  www.biblioteka.murow.pl

Bibliotekarz: Krystyna Glados

Godziny otwarcia:

poniedziałek     10:00  -  17:00
wtorek               9:00  -  16:00
środa              10:00  -  17:00
czwartek           9:00  -  16:00
piątek               8:00  -  15:00

 • Ochrona Danych Osobowych

  Gminna Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                                                             Murów, 24.05.18

  w Murowie

  Informacja

  Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119/1) dokonaliśmy zmiany naszego Regulaminu udostępniania księgozbioru/audiobooków/innych materiałów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Murowie oraz filach GBP w Zagwiździu i Starych Budkowicach. Prosimy o zapoznanie się w/w zmianami w czasie kolejnej wizyty w naszych placówka. Informacje są również dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem www.biblioteka.murow.pl oraz na stronie BIP.

  W związku z powyższym informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie z siedzibą przy ul. Wolności 22, 46-030 Murów,

  2. Inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Murowie jest Pani Agnieszka Jasińska, e-mail , tel. 77-4214046,

  3. Dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;

  Numer telefonu Czytelnika może być przetwarzany na podstawie zgody (dopuszczalna jest forma ustna) w następujących celach:

  1. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,

  2. powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów,

  3. wysyłania monitów oraz powiadomień.

  1. Dane będą udostępniane wyłącznie Gminnej Bibliotece Publicznej w Murowie, za wyjątkiem numeru telefonu, który za zgodą może być przekazany firmie zajmującej się wysyłką wiadomości SMS.

  2. Okres przechowywania danych:

  1. Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.

  2. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

  Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.

  1. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.

   

  1. Nie podanie danych osobowych, będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług bibliotecznych świadczonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Murowie.

  2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  4. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie Mateusz oraz tradycyjny.

  5. Dane podajecie Państwo dobrowolnie.